Velkommen

Login | Registrér for at få en brugerkonto

I nogle år har jeg haft interesse for slægtsforskning.

Det startede med, at jeg havde nogle stamtavler, der var udarbejdet delvist af min farfar, men især af min farmor, der var adopteret som 2-årig og som formentlig har interesseret sig for sit biologiske ophav. Samtidig vidste jeg meget lidt om min mors aner, og Helle havde heller ingen særlig viden om sine.

Efterhånden blev det en hobby, der har fyldt en del, og det er lykkedes for mig at finde vores aner mange generationer tilbage i tiden.

Arbejdet er lettet meget af, at mange kilder findes i digitaliseret form. Det gælder de fleste kirkebøger og folketællinger, og især for folketællingerne endda i transskriberet form. Andre kilder er lægdsruller og skifter, og jeg har haft megen glæde af kontakter med andre slægtsforskere.

Det er ikke gået uden at tilegne mig et vist kendskab til gotisk håndskrift, viden om datidens forkortelser og kirkeårets latinske betegnelser.

Til alle, der måtte have interesse for vores slægt, har jeg forsøgt at nedskrive Helles og min slægtshistorie ud fra vores hukommelse, familiefortællinger, personlige skriftlige kilder, fotografier, besøg på Rigsarkivet og ikke mindst min slægtsforskning.

Disse fortællinger finder du på www.salbitz.dk. Adgang er belagt med adgangskode, som alle interesserede kan få ved henvendelse til mig

Jeg har valgt at medtage samtlige kendte aner. Det betyder, at teksten nogle gange har karakter af opremsning, men hold ud. der er også spændende historier imellem.

Jeg har forsøgt at holde fortællingen i et mere løbende sprog, krydret med relevante billeder, hvor det var muligt. Nogle steder har jeg nok nedskrevet oplysninger mere skråsikkert, end kilderne kan bære.

Som reference har jeg endvidere digitalt en stor fil ”noter.docx”, hvor alle mine fund er noteret og diskuteret.

Alle digitale referencer er registreret i filen ”kilder.xlsx”, og endelig er der diverse filer med nærmere undersøgelser af særlige problemstillinger.

Stamtavlerne er ret omfattende. De findes her på siden.

Begreberne Indsidder, huusmand, boemand referer alle til landbrugets småkårsfolk, der i mange tilfælde end ikke havde egen jord. At være gårdmand er lidt finere med egen gård.

Korsør 2021, Niels Salling

Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.